Zgoda

Załącznik nr 3.

Zgoda na użycie informacji o laureacie w promocji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KONKURS „POLONIJNY RODZIC NA 6” EDYCJA VII – 2024

Czas trwania 1.01.2024- 31.03.2024

W przypadku zostania laureatem konkursu wyrażam zgodę na:

a) przedstawienie mojej sylwetki w publikacjach i na stronach medialnych organizatorów
konkursu,

b) użycie mojego zdjęcia do celów reklamowych konkursu,

c) wykorzystanie przesłanych materiałów do celów reklamowych konkursu “Polonijny
Rodzic na 6”.

Czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę : …………………………………………………………..

Miejscowość i data ……………………………………………………………………………..

Czytelny podpis osoby składającej formularz zgłoszeniowy ……………………………………