Zostań sponsorem

Zostań sponsorem konkursu

Portland, styczeń 2024 r.

Międzynarodowy Konkurs POLONIJNY RODZIC NA na 6 2024

Szanowni Państwo,

Jako organizatorzy VII edycji międzynarodowego konkursu „Polonijny Rodzic na 6” zwracamy się do Was z gorącą prośbą o wsparcie naszej inicjatywy. Tegoroczny konkurs trwa od 1 stycznia do 31 marca.

Od 2019 roku pomysłodawcy konkursu rozszerzyli jego zasięg i zaprosili do udziału rodziców uczniów szkół polonijnych na całym świecie. Tytuł “Polonijny Rodzic na 6” jest specjalnym wyróżnieniem dla wybitnych rodziców szkół polonijnych na całym świecie. Specyfika szkół polonijnych wymaga ścisłej współpracy między nauczycielami, rodzicami, uczniami, środowiskiem w jakim działa szkoła.

Konkurs “Polonijny Rodzic na 6” ma na celu docenienie roli rodzica w rozwoju szkoły polonijnej oraz podkreślenie jak istotnym i ważnym jest jego zaangażowanie w pracę Szkoły. Ma promować postawę rodzica – nauczyciela swoich dzieci, który przekazuje i pielęgnuje język ojczysty w swoim domu.

Nasz konkurs nie może się odbyć bez hojności naszych sponsorów, którym docenienie roli rodzica polonijnego, pielęgnującego rozwój języka polskiego na obczyźnie jest bliskie sercu.

Będziemy wdzięczni za wsparcie finansowe naszego przedsięwzięcia. Do listu dołączamy
poziomy sponsorowania. Liczymy na Wasza hojność i zaangażowanie.

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Organizatorów Konkursu
Renata Dajnowska

Komisja Kulturalno – Oświatowa “Szkoła Polska” Portland, Oregon

Konkurs

polonijnyrodzicna6@gmail.com