Kontakt

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Informujemy, że nasza organizacja otrzymała dotację na organizację Międzynarodowego konkursu „Polonijny Rodzic na 6 – 2021” z  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie funkcjonowania organizacji oświatowych w Ameryce Północnej.

Kwota dotacji: 6921,00 PLN

Całkowita kwota zadania publicznego: 65 056,42 PLN

Zadanie publiczne Wsparcie funkcjonowania organizacji oświatowych w Ameryce Północnej polega na dofinansowaniu kosztów wynajmu, zakup nagród, druku, promocji oraz innych.