Konkurs istnieje od 2018

Tytuł POLONIJNY RODZIC NA 6 jest specjalnym wyróżnieniem dla wybitnych rodziców szkół polonijnych na całym świecie.

Regulamin 2024

POLONIJNY RODZIC NA 6

Konkurs ma na celu docenienie roli rodzica w rozwoju szkoły polonijnej oraz podkreślenie jak istotnym i ważnym jest jego zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły. Ma promować postawę rodzica – nauczyciela swoich dzieci, który przekazuje i pielęgnuje język ojczysty w swoim domu.

Celem konkursu jest docenienie:

  • wkładu rodziców w współtworzeniu szkół polonijnych i nagrodzenie ich pracy.
  • roli rodziców w pielęgnowaniu polskości, polskiego języka, tradycji i kultury u swoich dzieci.
  • zaangażowania i pomocy rodziców dzięki którym, szkoły polonijne mogą prężniej działać i oferować ciekawszy program dla uczniów.
  • inicjatywy i szczególnych wpływów jakie dany rodzic ma na środowisko szkolne uczniów szkół polonijnych i we własnym domu.

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu: https://www.facebook.com/polonijnyrodzicna6

fb_polonijnyrodzicna6_pop

Polonijny Rodzic na 6

Ma na celu docenienie roli rodzica w rozwoju szkoły polonijnej oraz podkreślenie jak istotnym i ważnym jest jego zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły.

List powitalny 2024

Organizatorzy 2024

Cieszy fakt, że konkurs spotyka się z rosnącym zainteresowaniem szkół i organizacji polonijnych z całego świata. Jest to bowiem wspaniała droga, żeby podziękować rodzicom za ich zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły.

Dyplom uznania jest miłym i przyjemnym wyrazem pamięci i szacunku.

Każdy rodzic, który jest zaangażowany w pracę na terenie szkoły – to skarb, który my pomagamy docenić!

Patronat ORPEG 2023

Bardzo dziękujemy za objęcie konkursu “Polonijny Rodzic na 6 2024” Patronatem ORPEG.

Sponsorzy

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Aktualności

Laureaci VII edycji

LAUREACI KONKURSU POLONIJNY RODZIC NA 6- 2024: WYRÓŻNIENIA SPECJALNE: Serdecznie gratulujemy!

Read More

posted on 05 maja ,2024

Koniec zgłoszeń

Nabór nominacji do VII edycja konkursu Polonijny Rodzic na 6 zakończony!  Dziękujemy za udział. 

Read More

posted on 02 kwietnia ,2024

Przykłady zgłoszeń

Z ogromną radością pragnę zgłosić wszystkich Rodziców Polskiej Szkoły Dokształcającej im Św. Kazimierza Królewicza w Newark, NJ do wyróżnienia RODZIC NA 6. Nasza Szkoła nie ...
Polska Szkoła im. Św. Kazimierza Królewicza w Newark
Danuta HERMAN pracuje społecznie na rzecz Szkoły Języka i Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II w Maspeth New York, ponad 15 lat. Jest odpowiedzialna za ...
SZKOŁA JĘZYKA i KULTURY POLSKIEJ im. św. Jana Pawła II w Maspeth, N.Y.
Rodzicem, który zasługuje na szczególne wyróżnienie, to Pani Anna Bachula-mama czwórki uczniów naszej szkoły. Dwóch synów jest już absolwentami a dwie córki są jeszcze z ...
Parafialna Szkoła Polska im.Stefana Kardynała Wyszyńskiego w ​Chicago

„Informujemy, że nasza organizacja otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.”

Informujemy, że nasza organizacja otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego: „Funkcjonowanie i inicjatywy edukacyjne organizacji oświatowych w Europie, USA, Kanadzie i Australii”.

Kwota dotacji: 5 260,00 PLN

Całkowita wartość zadania publicznego: 243 518,00 PLN

Zadanie publiczne „Funkcjonowanie i inicjatywy edukacyjne organizacji oświatowych w Europie, USA, Kanadzie i Australii”,
polega na wsparciu organizacji m. in. przez dofinansowanie wynajmu pomieszczeń i opłat eksploatacyjnych,
dofinansowanie kosztów związanych z organizowanymi wydarzeniami oraz innych bieżących kosztów dotyczących utrzymania organizacji.

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”

Informujemy, że nasza organizacja otrzymała dotację na organizację Międzynarodowego konkursu „Polonijny Rodzic na 6 – 2021”
z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie funkcjonowania organizacji oświatowych w Ameryce Północnej.

Kwota dotacji: 6921,00 PLN

Całkowita kwota zadania publicznego: 65 056,42 PLN

Zadanie publiczne Wsparcie funkcjonowania organizacji oświatowych w Ameryce Północnej
polega na dofinansowaniu kosztów wynajmu, zakup nagród, druku, promocji oraz innych.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image