Halina Bocheńska

RODZIC ROKU 2020W sobotę, 5 czerwca w uroczym miejscu, nad jeziorem Ontario w Burlington i przy pięknej pogodzie przedstawicielki ZG ZNPwK wręczyły nagrodę dla Polonijnego Rodzica roku 2020 p.Halinie Bocheńskiej przyznanej przez Komisję Kulturalno – Oświatową w Portland (USA) pod przewodnictwem Renaty Dajnowskiej.

Serdecznie gratulujemy.

Halina Bocheńska od ponad 7 lat aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Polskiej Szkoły Grupy 2 ZPwK w Hamilton, szczególnie w działającym przy szkole „Teatrzyku Iskierka”. Potrafi zmotywować swoją córkę do czynnego udziału w przedstawieniach, co świadczy o przywiązaniu pani Haliny i jej rodziny, do polskiej tradycji, języka i kultury. Często spędza z nami nauczycielami wiele godzin na próbach, inspiruje w przygotowywaniu scenografii do przedstawień i okolicznościowych akademii. W naszej szkolnej społeczności jest znana jako osoba motywująca do działania innych rodziców. Polska szkoła co roku organizuje tzw. Karnawałową Zabawę Rodzinną. Pani Halinka wkłada wiele swojego serca w reklamę oraz sprzedaż biletów. Organizuje także grupę rodziców do pomocy w przygotowaniu sali na zabawę. Uczestniczy również w wydarzeniach polonijnych, w naszym mieście i regionie. Bierze czynny udział w akcjach charytatywnych „Dar Serca” i „Car Wash”, które przynajmniej raz w roku organizuje szkoła. Dochody z tych akcji przeznaczane są dla chorych dzieci w Polsce lub Kanadzie. Od kilku lat bardzo szczególnie aktywnie angażuje się w życie polskiej szkoły w Hamilton. Na początku każdego roku szkolnego, przez kilka tygodni koordynuje proces przyjmowania dokumentów i składek pieniężnych. Poświęca wiele swojego cennego czasu na skompletowanie list uczniów każdej klasy. To dzięki pracy Pani Haliny nasze grono pedagogiczne otrzymuje gotowe listy uczniów z niezbędnymi informacjami. Wszystko jest zrobione bardzo dokładnie i przejrzyście. Pani Halina jest osobą bardzo sumienną, dokładną i zorganizowaną, zawsze chętną do pomocy nam nauczycielom jaki i rodzicom.

Bez wątpienia można powiedzieć, że Pani Halinka jest osobą o wielkim sercu. Cała nasza szkolna rodzina jest z niej dumna. Jesteśmy jej wdzięczni za wszystko, co dla nas robi i wiemy, że zawsze możemy na nią liczyć.

Danuta BaldygaPolska Szkoła Grupy 2 ZPwK w Hamilton https://www.facebook.com/PolskaSzkolaGr.2Hamilton/

Posted On 21 cze , 2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *