Polonijny rodzic i media społecznościowe

Polonijny rodzic i media społecznościowe

Barbara Kocon jest jedną z laureatek tegorocznego międzynarodowego Konkursu „Polonijny Rodzic na 6”. Konkurs został zainicjowany przez Komisję Kulturalno – Oświatową – Szkoła Polska w Portland w 2018 roku i jego celem jest docenienie roli polonijnego rodzica w wychowaniu dzieci w polskich tradycjach i utrzymaniu języka polskiego w rodzinie.

Posted On 09 lip , 2023