Mis Wojtek

Polonijni Rodzice na 6  pełnią w swoich szkołach różne zadania. 

Na zdjęciu nasz wyróżniony Rodzic na 6 Pan Janusz Wodziński jako opiekun drużyny „Przebojowe Miski”  ze szkoły polskiej  im. gen. Wł. Andersa w Des Plaines podczas finału III turnieju IPN „Miś Wojtek” w Warszawie, oczywiście w naszej konkursowej koszulce.

Dziękujemy!

#polonijnyrodzicna6

Posted On 25 cze , 2023