PolishNews24

Artykuł o naszym konkursie na portalu informacyjno-polonijnym PolishNews24.

Rozpoczęła się VI edycja międzynarodowego konkursu „Polonijny Rodzic na 6”.

Konkurs ma na celu docenienie roli rodzica w rozwoju szkoły polonijnej oraz podkreślenie, jak istotnym i ważnym jest jego zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły. Ma promować postawę rodzica – nauczyciela swoich dzieci, który przekazuje i pielęgnuje język ojczysty w swoim domu.

Posted On 22 sty , 2023