Patroni

Organizatorzy 2024

Cieszy fakt, że konkurs spotyka się z rosnącym zainteresowaniem szkół i organizacji polonijnych z całego świata. Jest to bowiem wspaniała droga, żeby podziękować rodzicom za ich zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły.

Dyplom uznania jest miłym i przyjemnym wyrazem pamięci i szacunku.

Każdy rodzic, który jest zaangażowany w pracę na terenie szkoły – to skarb, który my pomagamy docenić!

Patronat ORPEG 2024

Bardzo dziękujemy za objęcie konkursu “Polonijny Rodzic na 6 2023” Patronatem ORPEG.

Partnerzy/Darczyńcy 2024

„Informujemy, że nasza organizacja otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.”

Informujemy, że nasza organizacja otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego: „Funkcjonowanie i inicjatywy edukacyjne organizacji oświatowych w Europie, USA, Kanadzie i Australii”.

Kwota dotacji: 5 260,00 PLN

Całkowita wartość zadania publicznego: 243 518,00 PLN

Zadanie publiczne „Funkcjonowanie i inicjatywy edukacyjne organizacji oświatowych w Europie, USA, Kanadzie i Australii”,
polega na wsparciu organizacji m. in. przez dofinansowanie wynajmu pomieszczeń i opłat eksploatacyjnych,
dofinansowanie kosztów związanych z organizowanymi wydarzeniami oraz innych bieżących kosztów dotyczących utrzymania organizacji.

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”

Informujemy, że nasza organizacja otrzymała dotację na organizację Międzynarodowego konkursu „Polonijny Rodzic na 6 – 2021”
z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie funkcjonowania organizacji oświatowych w Ameryce Północnej.

Kwota dotacji: 6921,00 PLN

Całkowita kwota zadania publicznego: 65 056,42 PLN

Zadanie publiczne Wsparcie funkcjonowania organizacji oświatowych w Ameryce Północnej
polega na dofinansowaniu kosztów wynajmu, zakup nagród, druku, promocji oraz innych.