Prowadzenie szkoły

„Prowadzenie szkoły to trochę jak prowadzenie samolotu”

Nasz portal prowadzi nowy cykl, w którym przedstawiamy rodziców zaangażowanych i oddanych sprawom szkoły polonijnej. Dziś rozmowa z Barbarą Styczeń ze Szkoły Polskiej  im. Gen. J. Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto. Pani Barbara znalazła się wśród laureatów IV Konkursu „Polonijny Rodzic na 6”. Prowadzi też dodatkowo swoją Szkołę Modelarstwa Lotniczego im. Janusza Żurakowskiego.

Konkurs jest organizowany przez Komisję Kulturalno – Oświatową “Szkoła Polska” z Portland w Oregonie, Kongres Oświaty Polonijnej oraz Forum Nauczycieli Polonijnych Zachodniego Wybrzeża USA. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą objął konkurs patronatem honorowym. Organizatorzy zaznaczyli: „Celem konkursu jest docenienie roli rodzica w rozwoju szkoły polonijnej oraz podkreślenie jak istotnym i ważnym jest jego zaangażowanie w pracę szkoły, promocja postawy rodzica – nauczyciela swoich dzieci, który przekazuje i pielęgnuje język ojczysty w swoim domu”.

Posted On 09 sie , 2021